یاوران شب چراغ شیرازثبت :۸۴۸

نا بینایی ناتوانی نیست

وب سایت رسمی موسسه خیریه حمایت از کودکان
ونوجوانان نابینا تحت نظارت سازمان بهزیستی کشور

عمر ما آنقدر طولانی نیست که مهربانی را به فردا بسپاریم

آدرس: شیراز/باهنرجنوبی/میدان پارسه/پاسارگاد غربی/خیابان صنعتگر/کوچه ۲۷/ پلاک ۱۲۰

کدپستی: ۴۷۱۳۸-۷۱۷۶۸

تلفن: ۸۴۲۴۱۸۸ ۷۱۱ ۰۰۹۸ نمابر: ۸۴۲۴۱۸۱ ۷۱۱
همراه: ۹۱۷۳۱۶۲۱۹۷ ۰۰۹۸

شماره حساب جام ۶۵۱۲۲۱/۸۷

گزارش عملكرد موسسه خيريه ياوران شب چراغ شيراز ( حمايت از كودكان ونوجوانان نابينا )

 

گزارش عملكرد موسسه خيريه ياوران شب چراغ شيراز ( حمايت از كودكان ونوجوانان نابينا )

هفته سلامت

در تاريخ 18 / 1 / 89 به مناسبت آغاز هفته سلامت زنگ سلامت براي كودكان نواخته شد و كودكان پس از زنگ سلامت به ورزش و نرمش پرداختند .

                               

در تاريخ 19 / 1 / 89 از يكي از مراكز توانبخشي دعوت بعمل آمده و همراه با دانشجويان خود از موسسه بازديد بعمل آورده و كودكان را از نظر مشكلات حركتي و كار درماني مورد بررسي قرار دادند .      

  

 

در تاريخ 21 / 1 / 89 يكي از مربيان بهداشت مراكز به موسسه دعوت شده و در خصوص بهداشت و سلامت براي بچه ها صحبت كردند و در آخر نيز وسايل بهداشتي از قبيل شامپو ، صابون و مسواك به كودكا ن هديه داده شد .

                                             

                                     

 

 

درتاريخ 22 / 1 89 در جهت آشنايي خانواده ها و كودكان آنها با غذاهاي سالم برنامه اي تحت عنوان سفره سلامت برگزار گرديد كه طي اين برنامه مادران هركدام يك نوع غذاي سالم و مقوي تهيه كرده به همراه كودكان خود در مراسم سفره سلامت شركت كردند .