یاوران شب چراغ شیرازثبت :۸۴۸

نا بینایی ناتوانی نیست

وب سایت رسمی موسسه خیریه حمایت از کودکان
ونوجوانان نابینا تحت نظارت سازمان بهزیستی کشور

عمر ما آنقدر طولانی نیست که مهربانی را به فردا بسپاریم

آدرس: شیراز/باهنرجنوبی/میدان پارسه/پاسارگاد غربی/خیابان صنعتگر/کوچه ۲۷/ پلاک ۱۲۰

کدپستی: ۴۷۱۳۸-۷۱۷۶۸

تلفن: ۸۴۲۴۱۸۸ ۷۱۱ ۰۰۹۸ نمابر: ۸۴۲۴۱۸۱ ۷۱۱
همراه: ۹۱۷۳۱۶۲۱۹۷ ۰۰۹۸

شماره حساب جام ۶۵۱۲۲۱/۸۷

آرشیو

اهمیت مهدکودک یا کودکستان درافزایش شناختی رشد اجتماعی کودکان

 

       تفاوتهای فردی کودکان در مهدکودک یا کودکستان باعث ایجاد مرزهایی می شود چون چنین مکانی فقط برای خوشایند یک بچه خاص ،سرویس

 نمیدهد ،بلکه برای گروهی از کودکان فعالیت می کند،کودک باید خود را با کودکستان وفق دهد،کودکستان برای برداشتن اولین قدم مهمانهای کوچکش به سوی جامعه ایجاد شده است بچه ها آنجا زندگی با دیگران را یاد می گیرند و احترام گذاشتن به خواسته ها ونیازهای آنها را آغاز می کنند؛به همین دلیل باید رفتار غیر عادی کودکان با توجه به تفاوتها ی فردی آنها در میان گروه همسالان ،اصلاح شود تا خود آنها هم بتوانند مانند بچه های دیگر از دوره کودکستان بهرمند شوند.

مشکلات برقراری ارتباط

(خجالت و کمرویی)

 

بچه های کم رو به اندازه بچه های پرخاشگر جلب نظر نمی کنند ؛چون آنها به طورمستقیم مشکل ساز نیستند ولی به اندازه ای مهم است که برای رشد اعتماد به نفسشان به آنها کمک می شود.کودکی که از مشکل برقراری ارتباط رنج  

می برد آنقدر خودش را از دیگران کنار می کشد که حتی یک بار هم سعی نمی کند یک رابطه اجتماعی با دیگران برقرار کند.

افزایش اعتماد به نفس:

 

ریشه کمبود یا نقصان انگیزه ها و شکوفا نشدن استعدادها ؛بیشتر وقتها به سال های اولیه دوران کودکی برمی گردد.

بیش از هر چیزی وظیفه پدر و مادر است که کودک را به سوی پیشرفت هدایت و فعالیت های او را تقویت کنند.

در این جریان ،کودک برای اولین بار در می یابد که آیا در عملکرد شخصی اش موفق بوده یا نه او می آموزد که  بهتر است  به فعالیت  بپردازد یا بی کار بماند چنین تجربه های اولیه ای به برانگیختن و تربیت استعدادها منجر می شود همچنان که تقویت اعتماد به نفس کودک برای رشد او مهم است ،با داشتن رابطه احساسی میان والدین و کودک نیز اهمیت دارد.به هر حال این رابطه باید جنبه مثبتی داشته باشد.

 

((بگذارید کودک تجارب شخصی کسب کند))

حتی اگر محدودیتی برای نیازهای حرکتی کودک به دلیل ترس بی اندازه پدر و مادر یا خواسته آنها ایجاد شده باشد،احتمال داردکه کودک همه را نقض کند.این بر رشد کودک اثر منفی می گذارد .طبیعی است که هر کودکی علاقه دارد اشیاءرا لمس و آنها را بررسی کند.بسیاراتفاق می افتد که پدر و مادر مانع کودک می شوند،مثلا اجازه نمی  دهند که او خود را کثف کند.به این ترتیب کودک خیلی زود علاقه به گستر ش فعالیت های خود را از دست می دهد ،محیط اطراف به طور کسل کننده ای در برابر ش قرار می گیرد و در ضمن نیز از خواسته هایش نیز چشم می پوشد .پدر و مادری که بیش از اندازه ترسو هستند،تمایل دارند که کودکشان را فقط در فضای آزاد محدودی رها کنند .به این ترتیب بعید است که استقلال و اعتماد به نفس کودک رشد کند .خواسته های پدر و مادر مانند:حتی الامکان نگه داشتن کودک در کودکی،عواقب مشابهی دارد.این خواسته ها با جملاتی مثل(( توهنوز برای این کار خیلی کوچکی ))تمام وظایف کودک را سلب می کنند.سپس،وقتی  مربی از کودک خواسته هایی داشته باشد،کودک به سادگی احساس می کند که توانایی انجام آن را ندارد و خودش را از ترس کنار می کشد.و از فکر عدم موفقیت احتمالی ،در خود فرو می رود.

 

((عواقب تربیت استبدادی))

در مورد کودکانی که مشکلات برقراری ارتباط دارند،روش تربیت استبدادی

نیز می تواند دلیل مشکلات باشد،هنگامی که دستور و ممنوعیت نقش تنبیه ، دیگر فعالیت های  خود را گسترش نمی دهند.با اعمال چنین روشی ،آنچه که پدر و مادر به عنوان ((ادب))و موفقیت در روش تربیتی خود مشاهده                    می کنند،در حقیقت کمرویی است.

 

انتظارات بیش ازاندازه به رشد کودک آسیب می رساند:

 

داشتن توقع زیادی در تربیت هم می تواند موجب خجالت و کم رویی کودک شود .پدر ومادری که دائم خواسته های بیش ازاندازه از کودکشان دارند،باعث می شود که وقتی نتوانند از عهده آن کارها برآید،از عدم موفقیتهای کوچک و بزرگ رنج ببرد .و از ترس سرزنش در خود فرو رود و فقط از روی بی میلی به تجربه های جدید دست بزند؛ولی عکس این هم صادق است و تربیتی دلسرد کننده هم همین دلیل،به نتایج مشابه منجر می شود و تشویق دائمی عملکرد عالی از کودک نیز کار اشتباهی است ،چون انتقاد و ایرادش را نیز به همراه دارد.تجارب موفقیت آمیز برای رشد روانی کودک مهم است.که به وسیله آنها کودکان می توانند اعتماد به نفس سالمی را رشد دهند و ازخجالت و کم رویی دوری کنند.

مشکل برقراری ارتباط چگونه به وجود می آید؟

اگر روش تربیت پدر  ومادر بیش از حد مستبدانه،واز روی ترس یا آمرانه باشد ،کودک نمی تواند به قدر کافی اعتماد به نفس کسب کند،او می ترسد که نتواند در مورد تواناییهای شخصی اش قضاوت کنند.به دنبال تایید می گردد و همان را هم از عدم تائید دیگران دارد.(خجالت ،مشکلات گفتاری یا حتی خشونت)کودکان کم رو و خجالتی اصلا رویدادهایی را که به موفقیت بینجامد ،نمی شناسند؛چون آنها هنوز به مبارزه طلبی بر انگیخته نشده اندو یا فوری از آن عقب کشیده اند.به آنها اخطارداده شده یا آنها را دور نگه داشته اند.کودکی که از برقراری مشکل ارتباط رنج می برد ،آن قدر خودش را از دیگران کنا رمی کشد حتی یک بارهم سعی نمی کند یک رابطه اجتماعی با دیگران برقرار کند.

 

کمک برای رفع مشکلات ارتباطی:

 

به بچه های بیش از اندازه خجالتی باید فرصتی داد تا تجربه های شخصی بدست آورند . حتی اگر پیامد آنخرابکاری،زمین خوردن ،خم و خراشیدگی باشد!

  • البته باید برای جنب و جوش های کودکانه هم مرزهایی قائل شد ؛با وجود این؛ تاجای ممکن،نباید این محدوه را کوچک گرفت .کودک درون این محدوده باید اجازه داشته باشد آزادانه استعدادهای خودرا شکوفا کندتا فعالیتهای خود جوش او از بین نرود.

- پدر و مادر و مربی باید با عمل کودکانه او عاقلانه برخوردو دائم او را در قدم هایی که برای استقلال خود بر می دارد ،تقویت کنند.

- برای کودکان کم رو صبر و به ویژه تشویق مهم است با تائید هرکار ،حتی عملکرد کوچک مثبت او به نفس محکم ،خجالتی و کم رویی کمتر می شود و مشکلات ارتباطی از بین می رود.

- از همه بیشتر باید به  بچه های کم رو کمک کرد ؛به این ترتیب که از آنها در مورد فعالیت های   مورد علاقه شان سوال و استعدادهایشان به وضوح تائید می شود.گاهی یک تشویق،مثلا برای پشتکار در کمک کردن ،معجزه می کند.

  • به بچه هایی که مشکل برقراری ارتباط دارند،باید به آنها انگیزه داد،علاقه آنها رابیدار نگاه داشت و با هر تلاشی که می کنند؛ به وضوح ازآنها حمایت کرد.

 

 

 

منبع مشکلات رفتاری کودکان

تهیه کننده :مریم حسنی