یاوران شب چراغ شیرازثبت :۸۴۸

نا بینایی ناتوانی نیست

وب سایت رسمی موسسه خیریه حمایت از کودکان
ونوجوانان نابینا تحت نظارت سازمان بهزیستی کشور

عمر ما آنقدر طولانی نیست که مهربانی را به فردا بسپاریم

آدرس: شیراز/باهنرجنوبی/میدان پارسه/پاسارگاد غربی/خیابان صنعتگر/کوچه ۲۷/ پلاک ۱۲۰

کدپستی: ۴۷۱۳۸-۷۱۷۶۸

تلفن: ۸۴۲۴۱۸۸ ۷۱۱ ۰۰۹۸ نمابر: ۸۴۲۴۱۸۱ ۷۱۱
همراه: ۹۱۷۳۱۶۲۱۹۷ ۰۰۹۸

شماره حساب جام ۶۵۱۲۲۱/۸۷

آرشیو

"معلولیت محدودیت نیست / نابینایی نا توانی نیست"

 

سال 1979، سال جهانی کودک ، یونسکو فرصت یافت تا توجه همه را به اهمیت کتا بهای کود کان در زندگی آنان جلب کند ، همچنین سال 1981، سال جهانی معلولین ، یونسکو امکان یافت تا توجه جهانیان را به نقش حساسی که کتاب می تواند در همسازی کود کان معلول یا جریان زندگی روزمره دنیای اطرافشان بازی کند جلب نماید ، تا با این وسیله اندکی از بار انزوای آنها که باعث جدا شد نشان از گروه همسالان  می شود و آنان را به داشتن زندگی جنبی و خارج از جریان اصلی جامعه محکوم می کند کاسته شود.

درک کلمات و استفاده از آنها و حتی خواندن آنها برای اکثر انسانها عملی است طبیعی ، اما نه برای همه . نقص عضو یا از دست دادن توانایی انجام کار ،در ارتباطات مشکل ایجاد می کند و در نتیجه مانع پیشرفت زبان و توانایی خواندن می شود . در سراسر جهان کودکانی هستند که به علت نقص عضو از نظر زبان و خواندن ضعیف ا ند و یافتن کتابهای مناسب از بین کتابهای موجود برای آنها مشکل است .

دو منشور : برنامه جهانی و قوانین استاندارد تاکید دارند که معلولین باید فرصت استفاده از قابلیتهای فکری، هنری و خلاقه خود را داشته باشند .

البته کودکان معلول نیز مانند دیگر افراد جامعه از نظر قابلیتهای فکری ، سن ، تجربه و علائق با یکدیگر فرق دارند . علاوه بر این، ماهیت و تاثیر نقص عضو افراد نیز با یکدیگر متفاوت است، همانگونه که توانایی غلبه بر آن نیز تفاوت دارد. بنابراین آیا می توان کتابهایی را جایگزین کتابهای معمولی کرد که به تفاوتهای فردی کودکان توجه کند؟

از آنجایی که این کودکان گروههای متفاوتی را تشکیل می دهند، طرح ریزی چیزی به نام یک "کتاب مناسب" کار بسیار دشواری است و تولید مناسب و مفید این کتابها باید بر پایه آگاهی کافی از نیازمند یهای ویزه و آمیخته با مهارتهای ادبی و هنری باشد کتابهایی که اختصاصا برای آنها تهیه شده باشد . این کتابها در صورتی می توانند فراگیر شوند که درکودکان ایجاد هیجان کنند و برایشان لذت بخش باشند .

هر کودکی حق دارد کتاب بخواند و در دنیای پهناور کتابها زندگی کند ، از آنها لذت ببرد و عناصر جدیدی را بشناسد .

طراحی و شناخت کتابهای لمسی برای همه گروههای سنی کودکان و انواع کودکان با نیازهای ویزه ضرورت دارد . کودکان باید بتوانند از منابع مناسب برای شناخت بهتر و بیشتر محیط پیرامون خود استفاده کنند و کتابهای لمسی چنین هدفی را دنبال می کنند .

کودک با لمس کتاب با اد بیات  و عناصر مختلف موجود در محیط خود آشنا می شود .او فرصت دارد تا با کتاب بازی کند، در آن به جستجو بپردازد و از آن لذت ببرد. کتاب لمسی با تکیه بر تحریک حس لامسه و استفاده از تنوع جنس و بافت روی آن برای کودکان نابینا، کم بینا و سایر معلولیتهای دیگر    پیش بینی شده است. در این گونه کتابها کودک با لمس عناصر موجود در کتاب،حجم،اندازه،شکل و جنس را می شناسد. کتابهای تصویری لمسی می توانند به کودکان دارای ضعف بینایی امکان لذت بردن از مطالعه را بدهند. اینگونه کتابها برای کودکان نابینا بسیار حائز اهمیت است. زیرا حس لامسه را تحریک می کند و قدرت تشخیص اشکال را به وجود می آورد در نتیجه آنها را برای فراگیری بریل آماده می سازد. اگر تصاویر برای کودک قابل درک باشند به پیشرفت زبان او کمک می کنند.

بچه های نابینا حتی اگر قادر نباشند تمامی تصاویر را درک کنند و یا به راهنمایی و کمک یک فرد بینا احتیاج داشته باشند از کتابهای لمسی خوششان می آید . البته باید کتابهایی نیز تهیه شوند که کودکان نابینا بتوانند بدون کمک و به راحتی آن را مطالعه کنند .

 

 

 

آزاده منافی