یاوران شب چراغ شیرازثبت :۸۴۸

نا بینایی ناتوانی نیست

وب سایت رسمی موسسه خیریه حمایت از کودکان
ونوجوانان نابینا تحت نظارت سازمان بهزیستی کشور

عمر ما آنقدر طولانی نیست که مهربانی را به فردا بسپاریم

آدرس: شیراز/باهنرجنوبی/میدان پارسه/پاسارگاد غربی/خیابان صنعتگر/کوچه ۲۷/ پلاک ۱۲۰

کدپستی: ۴۷۱۳۸-۷۱۷۶۸

تلفن: ۸۴۲۴۱۸۸ ۷۱۱ ۰۰۹۸ نمابر: ۸۴۲۴۱۸۱ ۷۱۱
همراه: ۹۱۷۳۱۶۲۱۹۷ ۰۰۹۸

شماره حساب جام ۶۵۱۲۲۱/۸۷

آرشیو

عاملهای تاثیر گذار بر رشد زبا ن

 

   

به نام خدا

تهیه کننده : مرضیه رضوی

کارشناس  علوم تربیتی

موضوع مقاله : عاملهای تاثیر گذار بر رشد زبا ن

 

 

 

 

زبان :

به ارتباط ارادی اطلاق می شود که از راه واژه ها ، اشاره ها ، یا نشانه هایی که برای دیگران قابل درک است به وجود می آید . جریان رشد زبان شامل فرستادن و دریافت می شود . ارسال پیام پیش از دریافت پیام به وجود می آید . ارسال پیام به گونه ی معمول توسط فرد پیش از اینکه بتواند پیغام ها را ارسال کند ، به گونه ی ذهنی به وجود می آید .

ارتباط –وازه ای کلی تر است که به معنی تبادل داده ها ، نشانه ها یا پیغام ها می باشد و ممکن است که یک فرد با حیوانات ، نوزادان یا افراد خارجی از راه های گوناگون ارتباط برقرار نماید . حتی یک کتری سوتی نیز ممکن است پیغام هایی را بفرستد که قابل درک باشد .

 

عامل های تاثیرپذیر بر رشد زبان :

رشد حسی –حرکتی بکار گیری اعضای حسی شش گانه و هماهنگی سیستم حرکتی بدن ( ماهیچه ها ) نیز برای کسب زبان اساسی هستند . اعضای حسی داده ها را از راه بینایی ، شنوایی ، بویایی ، چشایی و لامسه به دست می آورند . این تاثیرهای حسی افراد اشیاء و زندگی سپس به مغز ارسال می شوند ، هرگونه برداشت ، دریافت و تاثیرهای در یافتی از حس ها ، ضبط و نگهداری می شود که به عنوان پایه ای برای زبان آینده گویایی و نوشتاری می شوند .

 

سیستم های رشد موثر بر توانایی های اولیه زبان :

 • رشد برداشتی –حرکتی:
 • ژان پیاژه تاثیر زیادی بر علاقه کودکان جوان در فعالیتهای برداشتی –حرکتی داشته است . پیاژه و سایرین نشان دادند ، هم چنان که کودک رشد می کند حرکات باز تابی مانند گریه ، مکیدن و گرفتن در کودکان تبدیل به حرکات کنترل شده و هدف دار می شوند ، پیاژه همچنین پنداشت که حرکات فیزیکی به عنوان پایه ای برای توانایی های بعدی لازم جهت فکر کردن و سخن گفتن هستند . تئوری اوشامل مراحل در رشد هوش انسان می شوند که به قرار زیر خلاصه شده اند .
 • دوره حسی –حرکتی : ( تولد تا 18 –24 ماهگی ) اعمال واکنشی از راه حرکتهای فیزیکی و کشف اشیاء و رویدادها هماهنگ و ترکیب می شوند .
 • دوره پیش عملکردی ( 24 –18 ماهگی تا 7- 8 سالگی ) نشانه های ذهنی نماینده تجربه ها هستند و تقلید نیز رخ می دهد . همچنان که کودک رشد می کند ، معنی مربوط به نشانه ها توسعه می یابند و با ترکیب اعمال ذهنی و فیزیکی دقیق تر می شوند
 • دور ه عملکردهای عینی ( 8 -7 سالگی تا 12 –11 سالگی در این حال فکر کردن کودک وابستگی کمتری بر درگیری فیزیکی یا نشانه های برداشتی ، کمک به طبقه بندی ، ترتیب ، گروه بندی ، شماره گذاری و زیر گروه بندی مفاهیم دارد .گمان می رود رشد زبانی به خاطر تجربه های حرکتی کودک در دوران نوزادی رخ می دهد . بکارگیری فعالیتهای بدنی در طول دوران پیش دبستانی ( 5 –2 ) سالگی نیز با همان اهمیت در رشد و توانایی های زبانی شمرده می شوند . رابطه نزدیک فعالیتهای حرکتی با جریان فکری نمایانگر این حقیقت است که کودک نیاز به فعالیتهای حرکتی دارد که 5 اندام حسی و همچنین ماهیچه های درشت را درگیر کند .

 

در زیر فهرستی از مهارتهای برداشتی –حرکتی که مراکزآموزشی باید درنظر بگیرند به اختصار بیان شده :

 • آگاهی از خویش در فضا
 • آگاهی از خویش در رابطه با اشیاء
 • هماهنگی بدن
 • آگاهی از روابط فضایی
 • حرکات ریتمیک
 • آگاهی از حرارت از راه لمس
 • توانایی تشخیص شکل ها ، ویژگی های شبیه ، متفاوت ، اندازه ها
 • آشنایی با مفاهیم ( زیر ، رو –بالا ، پایین –کوتاه ، بلند و.... )
 • شناسایی غذا از راه چشیدن
 • شناسایی بوها
 • شناسای صداهای عامیانه

 

_  رشد ذهنی      

دو دیدگاه برعکس درباره ی زبان و تفکر وجود دارند ، یکی اینکه زبان پایه تفکر است . زبان به عنوان موردی اساسی برای آگاهی فرد از دنیا پنداشته می شود ، دیدگاه دوم پیشنهاد می کند که زبان وابسته به تفکر است و همچنان که هوش افزایش می یابد ، زبان نیز رشد می کند که بر تفکر اثر می گذارد .

معلمان باید دریابند که بین مفاهیم بزرگسالان و اطفال تفاوتهایی وجود دارند . دید کودک از دنیا به گونه ی معمول بر اساس رویدادهای حال است و آغاز جریان های فکری می باشد که نشانه ها را به کار می گیرد . بنابراین لازم است فرصتهای زیادی رابرای فعالیتهای یادگیری فراهم نمایید به ویزه فعالیتهای عملی و تجربی :

 •  فراهم کردن تجارب دست اول : مثلا آوردن یک حیوان کوچک به کلاس ، کودک با لمس و دیدن ممکن است سوالاتی از قبیل « این چیست؟ » چه غذایی می خورد و.... بیان نماید .
 • فراهم کردن فعالیتهایی که کودکان را قادر می کند که اشیاء آشنایی مانند آب ، صابون و روف پلاستیکی را تجربه نمایند .
 • داستانها باید که درباره احساسات و تجاربی برای کودکان آشنا باشند در نظر گرفته شوند .
 • از کودک بخواهیم تا کارهایی را که در طی روز انجام می دهد را بیان نماید .

 

_ رشد روانی اجتماعی    

برخورد با مردم دیگر همیشه یک عامل یادگیری زبان کودک است . کودکانی که احجساسات مثبتی درباره خویش دارند ، احساساتی مانند اعتماد به نفس و امنیت ، اغلب یادگیری بهتری از خود نشان می دهند . هم چنان که کودک از خانه خارج می شود ، تماس های جدیدی در خارج از منزل پدیدار می شود . احساسات و عواطف جزئی از محاوره با فرد است . احساسات یک کودک نسبت به بزرگسالان در سالهای اولیه مدرسه نسبت به معلمان نیز پدیدار است . رابرت واگلاس روابط والد –کودک و تاثیر آن را بر یادگیری زبان به گونه زیر شرح می دهد :

احساس روابط بین والدین و کودک عاملی مهم در یادگیری زبان است . کودکی که به علت عدم پذیرش از صحبت کردن امتناع می ورزد ، کودکی که احساساتش درک نمی شوند ، هم چنین معیارهای غذا خوردن ، آموزش دست شویی رفتن به رفتارهایی که خیلی زود تحمیل می شوند و فشارهای روانی موجود در خانه می توانند علایم ویژه ای را در کودکی که با دنیای بدون لذت و خصومت آمیز سر می کند ، به وجود آورند . در طی سالها پیش از دبستان ، کودکان افکار مربوط به خودشناسی را تشکیل می دهند . اگر اعتماد به نفس کودکگ همواره پایین آورده شود ، برای او باور به خویشتن یا توانایی زبانی خویش دشوار خواهد بود .

نوشته های اریکسون یک سری رشد روانی –اجتماعی را در کودکان جوان شناسایی می کنند:

 

دوره نوزادی :

اعتماد در مقابل عدم اعتماد : اعتماد از راه مراقبت مداوم به وجود می آید که نیازهای اولیه را مانند خوردن ، گرمی ، نگهداری و غیرع را ارضا می کند که منجر به احساسات امن به جای دلواپسی می شود و یک دیدگاه مثبت از زندگی شکل می گیرد .

 

دوره نوپایی و دو سالگی : استقلال در مقابل شک و خجالت :

کودک کم کم خویشتن را به عنوان یک فرد مجزا می شناسد . آنچه که او کنترل می کند ، تصمیم هایی را که می تواند بگیرد و آزادی را که ممکن است در حالیکه وابسته است داشته باشد ، پدیدار می شوند . آگاهی از ناتوانایی ها و عجز ها و بیچارگی ها نیز پدیدار می شوند .

 

دوره پیش دبستانی : احساسات ابتکاری در مقابل احساسات گناه :

تجربه کردن و کشف فعالانه مهارت ها و راه بردهای جدید رخ می دهند . در مقاومت با اشخاص و قوانین احساسات خیلی قوی وجود دارند ، اما با این حال کودک به تایید افراد بزرگسال وابسته است .

افراد پیش دبستانی شروع به آموختن عناوینی برای احساساتی همچون خوشحالی ، غم ، ترس و.... می کنند . آنها شروع به فکر کردن درباره احساسات دیگران نیز می کنند و جوان شکل می گیرد و علاقه به درست و نادرست نیز اظهار می شود . بزرگسالانی که درباره احساسات خود صحبت می کنند نیز الگو می شوند و شرایطی را ایجاد می کنند که در آن احساسات کودکان نیز پذیرفته شده و درک می شوند . بیشتر رفتارهای کودکان همراه با احساسات خیلی قوی است ، در واقع کل کودک است که صحبت می کند . هنگامی که کودک احساس می کند که جامانده است زندگی اوبه یک تراژدی بزرگ تبدیل می شود .

انجام فعالیت های زیر باعث به وجود آوردن یک احساس از خویشتن می شوند :

 •  فعالیت با آینه ( کودک نیمه بینا )
 • نام بردن اعضای بدن
 • اسم گذاری اشیاء نقاشی ها
 • تکرار جملاتی که کودک در مورد توصیف دیگران می شنود .
 • فعالیتهایی که احساسات را شناسایی نموده و بحث می کنند .