یاوران شب چراغ شیرازثبت :۸۴۸

نا بینایی ناتوانی نیست

وب سایت رسمی موسسه خیریه حمایت از کودکان
ونوجوانان نابینا تحت نظارت سازمان بهزیستی کشور

عمر ما آنقدر طولانی نیست که مهربانی را به فردا بسپاریم

آدرس: شیراز/باهنرجنوبی/میدان پارسه/پاسارگاد غربی/خیابان صنعتگر/کوچه ۲۷/ پلاک ۱۲۰

کدپستی: ۴۷۱۳۸-۷۱۷۶۸

تلفن: ۸۴۲۴۱۸۸ ۷۱۱ ۰۰۹۸ نمابر: ۸۴۲۴۱۸۱ ۷۱۱
همراه: ۹۱۷۳۱۶۲۱۹۷ ۰۰۹۸

شماره حساب جام ۶۵۱۲۲۱/۸۷

آرشیو

کودکی ونابینایی

 

تهیه کننده پریوش مظلوم

کارشناس روانشناسی

 

( کودکان نابینا )

خداوند کاستی ها را آفرید تا کمال معنا شود . ناتوانی را ایجاد کرد تا از تواناییها توان خیزد . کندی در کوه را خلق نمود تا سرعت درک شود .تفاوت و تغییرات را ایجاد کرد تا وابستگیها عیان گردد. آفرینش انسان نیز از این قاعده مستثنی نیست ، ما با استعدادها و شرایط جسمی و روحی متفاوت آفریده شده ایم ، تواناییهایمان را عصای ناتوانائیهامان کرده ، پیش رفتیم و زندگی را ساختیم . کودکی را با نشاط به نوجوانی رسانده و نوجوانی را با تلاش به جوانی رساندیم . از دیگران یاد گرفتیم و اکنون نوبت یاد دادن کودکان و نوجوانانی است که آینده آنان در گرو همت و دید ماست .

آنچه در این مجال از ان به سخن میان خواهد آمد . کودک سرشار از انرژی است که تازه پا به عرصه پر تلاطم جامعه نهاده است . کودکی با شرایط جسمی ویژه. صحبت از کودک نا خود آگاه یاد آور وظیفه ای است . که در برابر آنان برای ساختن دنیایی بهتر داریم و دغدغه خاطر برای ایجاد تغییر و تحول به نفع کودکان در جامعه از مسائل ذهنی ما به شمار میرود . توجه و حمایت و تعلیم و تربیت کودکان خود و جامعه ، معنویت آفرین است . چه خواسته که آن کودک نابینا با شرایط جسمی  و آموزشی خاص باشد . کودک نابینایی که با اندوهی از سوالات بی جواب در خصوص دنیای اطرافش روبرو می شود .

 ابهام و سرگردانی کودک از یک سو و نا آگاهی خانواده از چگونگی بر خورد با او از سوی دیگر کانون گرم خانوادگی را سست و باعث تشویش و نگرانی خواهد کرد . آنچه مسلم است کودکی که در چنین شرایطی دوران کودکی را میگذراند قطعا در دوران بعدی ( نوجوانی و بزرگسالی ) با مشکلات عدیده ای روبرو خواهد بود . میزان آشنایی افراد جامعه در کنار والدین نسبت به روشهای آموزشی نابینایان و تواناییها و محدودیتهای آنان کمک شایان توجهی به رشد و پرورش استعدادهای آنان دارد ، امر آموزش کودک نابینا دقیقا همان ضرورت و ظرافت آموزشی کودکان عادی را شامل میشود و تنها روش آموزشی متفاوت به نظر می رسد در کودک نابینا آموزشها در قالب تقویت حواس دیگر کودک و آموزش نحوه استفاده بهتر و بیشتر از حواس چشایی –بویایی و خصوصا شنوایی و لامسه است .

کودکان 5-3 سال درمقوله های شناخت ، زبان آموزی ، مفاهیم و تقویت عضلات کوچک و بزرگ بدن و بالاخص مهارتهای اجتماعی آموزشهای لازم را دیده و پا به مرحله دیگر که آموزشهای نخستین خط بریل ( خط مخصوص نابینایان ) می باشد ، گذارده و با طی مراحل با موفقیت جهت ورود به دوران دبستان و تحصیلات رسمی آمادگی لازم را کسب نموده و در مقایسه با کودکان عادی نه تنهابه مسئله خاصی دچار نخواهد شد بلکه در راستای تقویت حواس در اکثر اوقات استعدادهای خاص آنان شکوفا خواهد شد و این روند چشمگیر به ما گوشزد می کند که به عنوان والدین یا دوستان یا عضوی از جامعه ، گامی در مسیر تربیت این کودکان برداریم . دوران کودکی مرحله حساس رشد فکری و جسمی است واین دوران کودکی به دلیل شرایط خاص جهت کسب آمادگی و امنیت برای حضور در جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار ا. هر کس که قابلیت ایجاد انگیزه و تحرک داشته باشد به خوبی می داند که ایجاد خود انگیختگی در دیگران به کیفیت رابطه بستگی دارد . فرد انگیزه دهنده ی کار آمد ، هر جا که امکان داشته باشد و به هر کودک  در هر شرایط جسمی اعتماد می کند ، احترام می گذارد و گوش فرا می دهد . مسئولیت پذیری اش را تشویق می کند و به او اجازه ی انتخاب می دهد و با ایجاد موقعیتهای مختلف سعی در شناخت استعدادهاینهفته او خواهد داشت و از هر راهکاری برای برانگیختن انگیزه که بزرگترین عامل موفقیت است استفاده خواهد کرد . حال ما به عنوان والدین یک کودک نابینا یا حتی فردی از اعضاء جامعه آنچه که وظیفه حکم بر آن دارد این است که برای کسب معنویت و فیض الهی در راه تربیت انسانی اخلاقی و موفق قدم برداریم و در این مسیر از هیچ کوششی فرو نگذاریم .